چهارشنبه 26 تير 1398   14:05:53

اخبار

آرشیواخبارRSS

معرفی دفتر

14

18

17

16

15

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در اولین نشست شورای واحدهای بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی دستگاهها که با حضور مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان محیط زیست کشور و مدیران واحدهای بازرسی، امور حقوقی و رسیدگی به شکایات استان برگزار شد، گفت: وقتی از حقوق شهروندی صحبت می شود، باید پذیرفت خدمت در محیط زیست یک فرصت اساسی برای رعایت حقوق شهروندی است.

وی در ادامه صحبت های خود اظهارا داشت به رغم تصور بیرونی، کار و خدمت در محیط زیست بواسطه نوع و جنس کارخواسته ها و انتظارات بسیار سخت، پیچیده و دشوار است، زیرا محیط زیست نقش حیاتی در ابعاد مختلف دارد.

این مسئول استانی بیان نمود: زمانی در مقابل محیط زیست ادای وظیفه و تکلیف شده که همه مسئولین نگاه و توجه خاصی به محیط زیست و آینده آن داشته باشند.

محمود مومن نسب، با تاکید بر این نکته که مسئولین محیط زیست باید سهم این حوزه را از برنامه ها و میزان توسعه دریافت کنند، گفت: حرکت برای همگام شدن با توسعه، تلاش جهت ایجاد عدالت رویه ای در معیشت محیط بانان و نیز سعی برای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی از جمله خدمات خوب و ارزنده مجموعه محیط زیست استان است

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه، حوزه های بازرسی و مدیریت عملکرد رکن اساسی و بازوی مورد اعتماد مدیریت و دستگاه هستند، اضافه کرد: نظارت هدفمند و با برنامه می تواند بسیاری از انحرافات و خطاها را اصلاح و دستگاه را در مسیر اهداف مقرر هدایت کند

وی افزود: کمک به کاهش خطاها و اشتباهات، پرهیز از حاشیه ها و همراهی با برنامه ها و سیاست های قانونی سازمان و سیستم از جمله اولویت های کاری حوزه های بازرسی می باشد.

این مسئول حوزه نظارتی در استانداری، اظهار داشت: از منظر مدیریت عملکرد، اطلاع رسانی از اقدامات دولت در سطح برخی از دستگاههای اجرایی ضعیف است. و مدیران برای رفع این نقیصه باید تدبیر و چاره اندیشی جدی بعمل آورند.

شرح وظایف

1- ایجاد هماهنگی وتبادل اطلاعات با واحد های بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی  دستگاه های اجرایی مستقر به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی لازم درخصوص پاسخگویی به شکایات.

2- استقرار نظام مدیریت عملکرد واحدهای ستاد استانداری و فرمانداری ها وبخشداری ها مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت وکارمندان بمنظور تحلیل عملکرد آنها و تبیین نتایج ارزیابی وارائه پیشنهادهای اصلاحی وتهیه گزارش.

3- ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به منظور هماهنگی در نحوه استقرار نظام مدیریت عملکرد در استانداری.

4- تنظیم برنامه بازرسی موردی و دوره ای واجرای آن ازطریق بازرسی های مالی و اداری.

5- انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی ونهادهای قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله وایجاد هماهنگی در این زمینه.

6- تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط.

7- دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین ازکارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات وتهیه گزارش جهت مقامات مافوق.

8- رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان وتهیه گزارش جهت ارائه به شورای ارزشیابی به منظور صدور رأی قطعی درموارد اختلاف.

9- برنامه ریزی و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه .

10-بررسی پیرامون صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیری دراین زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی به منظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات.

11- بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت کشور و دیگر ارگان های مسئول ارجاع می گردد.

12- تهیه پیش نویس تصویبنامه ها و آیین نامه ها واساسنامه های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه      ( فرمانداری ها ، بخشداری ها و ...) و ارائه به مرکزمدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب.

13- تنظیم واظهار نظر دربارة متن قرارداد های استانداری و واحدهای تابعه با اشخاص حقیقی و حقوقی.

14- بررسی و اظهار نظر نسبت به پیش نویس لوایح، تصویبنامه ها و آیین نامه ها واساسنامه های واصله از مرکزمدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور.

15- عضویت و شرکت در جلسات ستاد تحول اداری، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و کارگروه مبارزه با فساد و رشوه خواری استان.

16- طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی.

17- معاضدت قضایی ( اعم از طرح دعوا ،دفاع از دعوا، تهیه لوایح و مشاوره ) مدیران و کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها درخصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، اداری ومحاسباتی.

18- همکاری با مرکز مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور درخصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران، فرمانداران یا نهادهای مذکور طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص، دیگر مطرح می شود.

19- انجام امور ثبتی ومستندسازی اموال منقول و غیرمنقول استانداری وطرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز براساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه.

20- تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری، معاونین و سایر مسئولین ذیربط و اظهار نظر مشورتی دربارة کلیه مسائل حقوقی و قضائی استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها.

21- اظهارنظر وارائه راهکارقانونی مناسب نسبت به مسائل حقوقی واستعلامات مطروحه از استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها، شوراها و شهرداری ها.

22- پیشنهاد انجام مطالعات و تحقیقات و برگزاری نشستهای حقوقی، ارتباط با مراکز علمی و استفاده از استادان و مشاوران حقوقی برجسته ومجرب، در راستای وظایف ومأموریت های استانداری به واحد های ذی ربط در استانداری.

23- اظهار نظر نسبت به وضعیت اجرای قوانین و مقررات موضوعه وارائه گزارش لازم به مقامات ذیربط.

24- ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور وارائه گزارش نوبه ای و سالیانه جهت هماهنگی امور مربوطه.

25- انجام سایر امور حقوقی و شرکت در جلسات وکمیسیون های مختلف که از سوی مقامات مافوق ارجاع می گردد.

چارت تشکیلاتی

چارت سازمانی

خدمات و فرآیندها

مراحل انجام کار در سیستم سامد(سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت):

1- تماس شخص با کارشناسان سامد(تلفن111).
2- ثبت نمودن درخواست یا شکایت در سیستم سامد.
3- ارجاع دادن درخواست و یا شکایت به دستگاههای اجرایی با توجه به موضوع.
4- پاسخ دستگاه و ثبت آن در سیستم سامد.
5- تماس شخص با تلفن 111 و اخذ پاسخ.

قوانین و مقررات

شعارسال

گزارش تصویری

تعداد بازديد اين صفحه: 16908
تعداد بازديد کنندگان سايت: 16114232 تعداد بازديد زيرپورتال: 16915 اين زيرپورتال امروز: 21 سایت در امروز: 5819 اين صفحه امروز: 18
مجری سایت:شرکت سیگما