دوشنبه 2 مهر 1397   08:06:57
  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار
1396/5/7 شنبه
حقوق و مزایای رانندگان شرکت پیمانکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
بحث حقوق و مزایای رانندگان شرکت پیمانکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت در دفتر بازرسی استانداری بررسی و پیگیری گردید.
در جلسه ای که آقای دکتر یزدان پناه معاون دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری با جمعی از رانندگان شرکت پیمانکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در دفتر بازرسی داشتند علت عدم پرداخت حقوق و مزایای این رانندگان بررسی و مقرر گردید که سازمان صنعت، معدن و تجارت از طریق تهران پیگیری و ظرف چند روز آینده حقوق و مزایای آنان پرداخت گردد.

آرشیواخبارRSS
نسخه قابل چاپ
مجری سایت:شرکت سیگما